Si vols contactar amb l'Obra Social Sant Joan de Déu:

Telèfon: 93 253 21 36

obrasocial@solidaridadsjd.org

Puiggarí, 5-7, 4t.
08014 Barcelona